تیتر یک
این رابطه ویژه پدر-فرزندی!
همه ما از رابطه با والدین، بیشتر مادر را به یاد می آوریم که نقش مهمی هم در این رابطه دارد؛ اما شاید گاهی باید به یاد بیاوریم که بیش از آنچه حواسمان هست به پدرمان وابسته بوده ایم و هستیم... و این را آنان درست و با همه وجود حس می کنند که لحظه ای از پدرشان دور افتاده باشند یا خدای ناکرده....
پدر بزرگم در روستایی در 30 کیلومتری روستایمان دختری را نامزد کرده بود و قرار گذاشته بودند پاییز سال بعد بروند و او را بیاورند. برای همین نصف شیربها را هم پرداخته بودند....پاییز سال بعد، سر موعد مقرر با چندین اسب و قاطر به روستای مذکور می روند تا بقیه شیربها را بدهند و عروس را بیاورند؛ اما....
تنهای تنها، درست در دشت بی انتهای هیچ کجا...وقتی که همه راه ها در برابرش بسته است و از همه و از همه گذشته خسته است... این چنین وضعیتی انسان را به تعلیق در می آورد؛ ولی....ولی رازی هست در ماندگاری انسانی که قرن هاست....
بخش هایی از فرهنگ، آداب و عادت مردم روسیه -درست مثل هر کشور دیگری- برای بیگانگان شرقی و غربی، عجیب و غریب باشد. اما اگر به خاطر داشته باشیم که غرب سال ها با شوروی سابق و روسیه فعلی درگیر بوده، آن موقع مسأله عوض می شود!
اگر به این عکس ها دل بسپاریم، شاید برای هر یک از ما قصه متفاوتی تعریف کنند... داستانی که خبرنگار روزگارنو می شنود این است که بازی و جدی زندگی در این جهان همیشه و همه جا به هم آمیخته است و تصویر یک بعدی ای که ما از انسان داریم اشتباه است. مثلا ما فکر می گنیم که بازی متعلق به دوره کودکی است و کار جدی متعلق به دوره جوانی و سکون و رکود هم در دوره پیری به سراغ ما می آید. این عکس ها می گوید که....
خودروهای مدرن در غرب ساخته شد و به شرق که آمد، درست مثل همان چهارپایان از آنها استفاده شد. هنوز هم در برخی مناطق آسیا و آفریقا از خودروهای مدرن مثل اسب و شتر قاطر استفاده می شود.
برای ساخت این پل هزار نفر از ساکنان این روستا با دوازده ساعت کار جمعی در طول سه روز کار می کنند. این پل بیش از 30 متر طول دارد. آنان ابتدا با استفاده از ساقه گیاه طناب های نازکی می بافند و سپس این طناب ها چند بار دیگر نیز به هم می بافند تا محکم و محکم تر شود. در روز چهارم....
در این گزارش با نمونه چینی مرده خوری آشنا می شویم که در چین رویت و ثبت شده؛ امیدواریم شما در اطراف خود با این نمونه ها برخورد نکرده باشید. ....در تصاویری که می بینیم، برای ماشینی حادثه ای رخ داده و رهگذران به جای عبور یا کمک به حادثه دیده به اموال او دستبرد زده اند:
برخی از آنچه که در این تصاویر می بینید -بویژه فقر- بیشتر به گذشته تعلق دارد. اقتصاد، دانش و تکنولوژی در این کشور به شدت در حال گسترش است و دیری نخواهد پایید که این هند پهناور در ردیف معدود قدرت های برتر جهان در همه زمینه ها قرار گیرد. با وجود استفاده هندی ها از تکنولوژی غربی....
اگر کسی از قرن نوزدهم به قرن ما بیاید از دیدن ما که همه همه وقت به یک صفحه خیره شده ایم و با دست کلیدهایی را می زنیم یا تکان می دهیم، حیرت خواهد کرد. تازه وقتی هم که به آن صفحه خیره نیستیم، داریم به آن فکر می کنیم و حرف آن آدم قرن نوزدهمی را نمی شنویم تا حیرت او بیشتر شود!
بنا بر این گزارش، Johan-Matthias Sommarström که به غزه رفته، می گوید، بعد از ظهر که بعد از تهیه گزارش از غزه به هتل بازمی گشتم، کودکی دیدم که ما را تعقیب می کرد. او پس از نزدیک شدن به ما گفت: «من یک روزنامه نگار هستم، اطلاعات این جنگ را از من بخواهید!»
اگر بخواهیم مسأله را از چشم پرندگان ببینیم، همه چیز عوض می شود. آنان دنبال جایی هستند که برای ساخت لانه مناسب باشد و چه جایی از یک چراغ راهنما یا تیر برق مناسب تر؟.... بنا بر این،....
رییس جمهور سابق آمریکا، سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا را محور شرارت نامید تا با برنامه ریزی وسیع علیه این سه کشور و تبلیغات گسترده ضد آنان بتواند سیاست های خود را در جهان به پیش ببرد. در این راستا، یکی از کارهای آمریکایی ها، همراه کردن مهاجران این سه کشور با این برنامه و از بین بردن علایق ملی آنان است. در همین چارچوب، رستورانی در....
اگر ما گوشی برای شنیدن داشته باشیم و بهوش باشیم، همه چیز در این جهان حرف می زند؛ تازه با صدای بلند هم حرف می زنند موجودات. مشکل این است که ما سخت مشغولیم و هوشمان گرفتار است و به همین دلیل بیشتر صداهای این جهان را نمی شنویم!
تصاویری می بینیم از کارها و رفتارهایی متفاوت. ما به این گونه کارها می گوییم «دیوانه وار». ولی پرسش این است که ما چرا از این کارهای دیوانه وار خوشمان می آید؟ نکند ما هم دوست داریم بعضی از این کارها را انجام دهیم؛ ولی به هزار و یک دلیل انجام نمی دهیم و به همین دلیل از انجام آن توسط دیگران خوشمان می آید؟
هیجان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما است و ما یا خود جرأت انجام کارهای پرخطر را داریم و از موفقیت در انجام آن لذت می بریم یا با تماشای کارهای خطرناک دیگران، خود را در لذت آنان شریک می کنیم... و درست به همین دلیل، برخی بهترین راه برای جلب توجه دیگران را انجام کارهای پر خطر می دانند.
اکنون همه ما با میوه های درختان پیوندی آشناییم؛ اما با درختی که چندین و چند میوه می دهد چطور؟... قاعدتا کمتر کسی چنین درختی دیده است یا کوشیده است که به وجود بیاورد. اما اکنون این درختان به وفور در شهرهای نیوجرسی، لوئیزویل، کنتاکی و پوند ریج، و نیویورک دیده می شوند.
روزگار به روایت تصویر